فرم یادگاران شهدا

فرم یادگاران شهدا

باسلام
ضمن خیر مقدم، كميته بزرگداشت يادگاران شهدا در راستای شناسایی و ثبت اطلاعات فرزندان شاغل شاهد صنعت آب و برق، سامانه ثبت اطلاعاتی را در نظر گرفته است.
لطفا "فایل رزومه" را از ذیل دانلود و تکمیل نمایید و  فایل تکمیل شده را در بخش ارسال فایل مشخصات فرزندان شاغل شداء، که در فرم  الکترونیکی اطلاعات فرزندان شاهد در نظر گرفته شده است بارگذاری نمایید. باتشکر
 
            "فایل رزومه"

فرم اطلاعات فرزندان شاهد